Chương trình Tiếng Anh tích hợp ( English - Maths - Science)

Chương trình Tiếng Anh tích hợp ( English - Maths - Science)

Nhằm giúp các học viên có một nền tảng tiếng Anh vững chắc không chỉ về tiếng Anh giao tiếp mà còn có cơ hội làm quen với phương pháp học Toán và khoa học bằng tiếng Anh một cách năng động và sáng tạo; tạo nền tảng cho việc học tương lai ở môi trường quốc tế và phát triển đầy đủ các năng lực của trẻ, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp EMS (Tiếng Anh- Toán- Khoa học) cho học sinh từ 6 tuổi trở lên.

Chương trình tiếng Anh tích hợp được lồng ghép 02 môn Toán và Khoa học xuyên suốt trong quá trình học tiếng Anh

Với chương trình này, học sinh

+ Sớm được trang bị vốn kiến thức ngôn ngữ phổ thông và học thuật cao.

+ Học tập trong môi trường đầy sáng tạo, tư duy và sinh động. 

+ Được làm quen với nhiều giáo viên giảng dạy cùng một lúc (giáo viên dạy chính, giáo viên nước ngoài, giáo viên dạy Toán và giáo viên dạy Khoa học). Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản theo chuẩn chương trình thiết kế.  

Giáo trình sử dụng trong dạy học

Giáo trình Math: Cambridge Primary Math

Luyện thi cho các cuộc thi toán bằng tiếng Anh như Kangoroo, SASMO, Olympic Tiếng Anh tiểu học...

Giáo trình Science : Cambridge Primary Science.