Chương trình STEM

Chương trình STEM

Trong khoảng hai thập niên gần đây, giáo dục STEM đã trở nên phổ biến ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới với những điểm mạnh để phát triển tư duy của trẻ và áp dụng vào thực tiễn cho cuộc sống trong tương lai.

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã ứng dụng chương trình giáo dục STEM vào công tác giáo dục trẻ nhằm thúc đẩy tư duy của trẻ một cách toàn diện và sự sáng tạo tiềm lực bên trong mỗi học sinh.

Phương pháp STEM là gì?

STEM là viết tắt của các từ Science, Technology, Engineering và Maths. Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học và một số kỹ năng khác theo cách tiếp cận tích hợp và có thể áp dụng để giải quyết vấn đề thực tiến trong cuộc sống.

Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và riêng lẻ, STEM tích hợp lại thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh có thể áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.

Giáo dục STEM sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo nên những con người đáp ứng được yêu cầu công việc của thế kỷ mới, của quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tầm quan trọng của phương pháp STEM

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì nhu cầu việc làm đòi hỏi óc sáng tạo và khả năng thực tiễn ngày càng lớn, yêu cầu ngành giáo dục cũng phải có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Giáo dục STEM có thể tạo ra những con người đáp ứng được yêu cầu công việc trong tương lai, có tác động quan trọng đến sự thay đổi nền kinh tế trong thế kỷ mới.

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển tư duy của trẻ để năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ. Phương pháp này chia các bài học theo chủ đề và với mỗi chủ đề thì đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.Giáo dục STEM nêu cao phong cách học tập sáng tạo.

Phương pháp STEM cũng cấp cho trẻ những kỹ năng gì?

Giáo dục STEM không phải là để học sinh trở thành những nhà toán học, nhà khoa học hay kỹ sư mà là giúp học sinh có các kỹ năng có thể được sử dụng trong công việc thế giới hiện đại ngày nay. Kỹ năng STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng riêng lẻ:

Kỹ năng khoa học: là khả năng liên kết các khái niệm, nguyên lý, định luật và các cơ sở lý thuyết của khoa học để sử dụng kiến thức này giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Kỹ năng công nghệ: mang đến khả năng sử dụng, quản lý, sự nhận thức về công nghệ từ những vật dụng đơn giản đến những vật dụng phức tạp hơn. Cho trẻ hiểu theo hướng tất cả các thay đổi của thế giới tự nhiên để thực hiện các hoạt động của con người đều được coi là kỹ năng công nghệ.

Kỹ năng kỹ thuật: giúp phát triển tư duy của trẻ,khả năng phân tích, tổng hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên để có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình, hiểu được quy trình sản xuất ra một đối tượng cụ thể.

Kỹ năng toán học: Là năng lực nhìn nhận và hiểu được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới.

Chương trình STEM tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến chương trình STEM được thiết kế đa dạng với không gian học tập chuyên biệt, phòng học được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho việc nghiên cứu khoa học, vật lý...

Học sinh có cơ hội thực hành thí nghiệm thực tế, phát triển khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề. Ngoài ra chương trình STEM còn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp và rèn luyện tư duy phản biện thông qua các dự án, trò chơi đồng đội dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.