Tuyển sinh

NguyenKhuyenSchool

TUYỂN SINH LỚP 1

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến - môi trường học tập sáng tạo và tràn đầy yêu thương. Nhà trường không chỉ định hình kiến thức cho học sinh mà còn khuyến khích sự sáng tạo và phát triển toàn diện. Với các hoạt động giáo dục đa dạng và ý nghĩa, chúng tôi tạo điều kiện cho các em tự tin khám phá học hỏi

Xem thêm

Tuyển sinh lớp tiền tiểu học dành cho trẻ sinh năm 2016

Giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1 vô cùng quan trọng với lứa tuổi tiền tiểu học. Sự thay đổi về môi trường, nội dung chương trình học tập đòi hỏi trẻ cần hình thành và hoàn thiện những kĩ năng mới để thích ứng với môi trường học tập mới.

Xem thêm