Đào Thị Trang

Đào Thị Trang

Teacher

Đào Thị Trang

Thông tin liên hệ

Điện thoại

+1 234 5678 90

Hòm thư

[email protected]

Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo nhiều cơ hội thử thách, phát triển bản thân, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và phát triển bền vững của nhà trường.

  • Ngày sinh

    09/10/1993
  • Chuyên môn

    Giáo dục tiểu học
  • Kinh nghiệm

    6 năm đứng lớp

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP


Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo nhiều cơ hội thử thách, phát triển bản thân, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và phát triển bền vững của nhà trường

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
2012 -2016: Đại học Sư Phạm Hà Nội 2


Khoa Sư Phạm Toán.
▪ Điểm trung bình tích lũy: 3.37/4; 8.05/10
▪ Bằng tốt nghiệp: Bằng giỏi
▪ Xếp loại rèn luyện: Xuất sắc.
▪ Giành được học bổng loại Giỏi của trường trong kỳ 2 (2013-2014), học bổng loại Giỏi của trường trong kỳ 2( 2014- 2015), học bổng loại xuất sắc của trường trong kỳ 2(2015-2016).

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN


• 2012 – 2016, học tại trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2.
▪ 2014: Tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa và nghiệp vụ sư phạm cấp trường- có giấy khen và chứng nhận kèm theo.
▪ 2015: Tham gia nghiên cứu khoa học; nghiệp vụ sư phạm cấp trường và đạt giải ba.
Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và “Sinh viên 5 rèn luyện’’ cấp trường cùng nhiều giấy khen khác.
Được nhà trường khen tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tháng Thanh niên - có giấy khen kèm theo.
▪ 2016 ,Tham gia nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ sư phạm cấp trường và đạt giải khuyến khích.- Có giấy chứng nhận kèm theo.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC


• 2013- 2015: Dạy gia sư môn toán tại nhà cho học sinh từ lớp 3 đến lớp lớp 9
• 2015 – 2016: Mở lớp dạy gia sư và bồi dưỡng cho học sinh cấp 1 và cấp 2.
• 2016 - 2020: Tiếp tục mở lớp gia sư và bồi dưỡng cho học sinh cấp 1 và cấp 2.
- Là giáo viên phó chủ nhiệm lớp 4G và phụ trách giảng dạy môn Toán khối 5 tại trường Tiểu học I- Sắc Niu-tơn.
- Là giáo viên chủ nhiệm lớp 4G và phụ trách giảng dạy môn Toán khối 4 tại trường Tiểu học I- Sắc Niu-tơn.
- Là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A và phụ trách giảng dạy môn Toán khối 5 tại trường Tiểu học I- Sắc Niu-tơn.
- Giảng dạy CLB toán nâng cao khối 5 tại trường Tiểu học I –Sắc Niu-tơn trong hệ thống trường Phổ thông Quốc tế Newton.
- Là giáo viên chủ nhiệm lớp 4G và phụ trách giảng dạy môn Toán khối 4 tại trường Tiểu học I- Sắc Niu-tơn.
- Giảng dạy môn toán lớp nâng cao 3G0.
• 2020 đến nay: - Là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 và phụ trách giảng dạy môn Toán khối 4 tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
• Kết luận: - Có kinh nghiệm 9 năm gia sư, ôn luyện kiến thức cơ bản và nâng cao môn Toán cho học sinh.
-​Có kinh nghiệm 6 năm đứng lớp, giảng dạy toán lớp 4, lớp 5 và ôn luyện toán nâng cao tại trường Tiểu học I- Sắc Niu tơn, trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

 

Các giáo viên khác

Phạm Thị Hải

Phạm Thị Hải

Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo dục tiểu học
Mai Thị Hòa

Mai Thị Hòa

Giáo viên tiểu học
Nguyễn Thanh Thuỷ

Nguyễn Thanh Thuỷ

Giáo dục tiểu học
Hoàng Thị Thơ

Hoàng Thị Thơ

Giáo dục tiểu học